Vzpieranie

je neodmysliteľnou časťou CrossFit tréningu

Vzpieranie

Vzpieračské techniky sú jedným z kľúčových prvkov funkčného tréningu a CrossFitu taktiež. No zároveň vyžadujú technickú vyspelosť v daných cvikoch a pohyboch, ktorú je potrebné „drilovať“ od úplného začiatku. Na tomto tréningu okrem samotných vzpieracských techník pracujeme aj na flexibilite a mobilite jednotlivca a analyzujeme pohybové nedostatky, ktoré bránia korektnému vykonaniu cvikov. Tieto tréningy sú obmedzené na 8 ľudí práve aby bol dostatočný priestor pre každého.

    No programs hours available!
    No programs available!