Dnes sa budete moriť v trojici. Koncept je jednoduchý. Počas pol hodiny chcete v teame troch ľudí naveslovať čo najväčšiu vzdialenosť.
Ma to však ako inak pár pravidiel. Budete sa rotovať vždy po minúte. Jeden z teamu je na vesle, druhý má pauzičku a tretí musí odrobiť 15 swingov.
Je to vlastne forma EMOM, kde nás ale zaujíma len koľko metrov na konci ukáže veslo :)
[wod]1) AMRAP 30 TEAM of 3
Rotate on Stations each minute
1- Row For Meters
2- Rest
3- 15 KB Swings (24/16)
Goal- Max Distance Row[/wod]
Najčastejšia chyba vyskytujúca sa u nás v gyme pri veslovaní či už pokročilých alebo začiatočníkov. Práve pri takomto WODe môže byť takto ušetrená sila kľúčová.