Naozaj nás veľmi teší, že pred návštevou kostola, varením nedeľného obeda, alebo vyvalovaním sa v posteli, dávate prednosť cvičeniu v Protone. Vašu priazeň Vám dnes oplatíme intenzívnou rýchlovkou. Skôr ako si uletíte v predstavách, upozorňujeme, že pri tejto rýchlovke sa síce spotíte, ale každý individuálne a nikto nebude nahý, naozaj nikto. Podstata rýchlovky bude v čase, za ktorý by ste dnešný workout mali stihnúť, takže prepočítavajte. A ak dobre prepočítate, bude aj „odmena“.

[wod]1.WOD: FOR Time:
60 Double Unders
40 Sit Ups
20 Clean and Jerks (60/42,5)
40 Sit Ups
60 Double Unders
[/wod]

Ako správne cykliť opakovania pri clean and jerkoch?! Nechajte si poradiť od Richa.