Vo dvojici ide vraj všetko ľahšie, príď sa presvedčiť či to bude platiť aj o dnešnom workoute. Dôležité bude dobre si rozdeliť opakovania, nestrácať čas zbytočnými prestojmi a neodpáliť sa hneď na vesle. Keďže je to AMRAP, nemôžeš sa uspokojiť len s jedným kolom.

[wod]1) Team of 2
AMRAP 30
100 Cal Row
90 One Arm KB Thrusters (24/16)
80 KB SDHP
70 Burpees[/wod]

Nezabúdajte, že bez ohľadu na to ako veľmi je WOD nepríjemný, s úsmevom ide všetko ľahšie.

partner-wod