Dnes je tréning zameraný na gymnastiku. WOD je spojením behu a Muscle Upov, pre začiatočníkov striktných zhybov a dipov. Pôjdeme 5 kôl, pričom každé musíte stihnúť v čo najkratšom čase (do 3 minút). Každé tri minúty sa začína odznova.
V druhej časti bude každý pracovať na svojom Core. L-Sit, handstandy všetko bude :D

[wod]1) 5 Rounds E3MOM
Beginners: Run 200m+ 8 Strict Pull Ups+ 8 Box Dips
Advanced: Run 200m+ 4 Muscle Ups
Ninja: Run 200m+ 5 UB Muscle Ups
-Each Round for Time
2) L-Sit 5x20sec
Beginners: On the Box
Advanced: On the Rings

Handstand/Core
Beginners: Scapula Push Ups
Advanced: 5x 10 Press Ups in a Handstand
3×10 GHD Back Extentions (with Stick)[/wod]

Keď už tu máme tie Muscle Upy…toto je celkom impressive