Čo sme tu dlho nemali? No predsa všetkých obľúbené thrustre. Treba to pekne napraviť, a preto vám ich dnes naservírujeme aj v silovej časti aj v metcone. Vysvetlíme si správnu techniku, poupravujeme váš pohyb a zefektívnime v thrustroch čo sa len dá. Veď samy o sebe sú ťažké, treba si ich teda uľahčiť najviac, ako je to len možné. Tak čo, akú váhu si tipnete na vaše 5 rep maximum?

Pondelkový 7 kolový metcon vyvolal veľa ohlasov, práve preto si zopákneme 7 kôl. Ale dnes len tak zľahka ;), budeme striedať 10 zhybov s 10 thrustrami. Váhu nám určí práve silová časť. Na činku si každý naloží presne 50 percent. Bude super keď sa nám podarí ísť čo najviac kôl unbroken.

1) Strength: Find 5RM Thruster

2) WOD: 7 Rounds For Time
10 Pull Ups
10 Thrusters (50% of 5RM)

Vieme, že mistr Klokov tu už bol vľa krát, no toto sa sem proste nedá nepriložiť