Striktné toes to bary, vás vždy prekvapia. No keď chceme zlepšiť kipping, treba ovládať strict.
Wod bude taká zábavička, v teame troch to je vždy zaujímavé. Jeden pracuje, jeden drží činku nad hlavou a tretí člen teamu sa len fláka :)
[wod] 1) Strict TTB
Advanced: Colect 50 Reps
Beginner: In pair, slow descent 25 Reps
2) Allmost like The CET
Team of 3:
50 Box Jump Overs
50 Wall Balls
20 Muscle Ups/ 30 Pull Ups+30Box Dips
50 Wall Balls
50 Box Jump Overs
-One Team member works
-One Holds Barbell OH (35/25)
-One Rests[/wod]

Are you exited?