Každý mesiac sa pravidelne venujeme technike MU a február nebude výnimkou. Pre začiatočníkov je kľúčové robiť prípravné cvičenia a postupne sa prepracovať k prvému MU. Tí, čo už MU vedia, tak pôjdu striktné opakovania na čas. Workout bude viac už len také povinné kondičné cvičenie.
[wod]
1) Muscle Ups
Beginners: Progressions
Advanced: Colect 20 Strict Muscle Ups (if possible without help)

2) WOD: 7 min AMRAP
10 Push Ups
10 Jumping Air Squats
10 Ring Rows
[/wod]

Inštruktážne videjko pre tých čo už skoro majuú MU. Možno pomôže.