Dnešná skill časť je venovaná wall ballom. Podľa toho, či sú wall bally váš kamarát alebo nie si vyberiete náročnost A,B,C. Tento krát však budete hádzať loptu na vyšší target, to možno pre niektorých veci trošku okorení. WOD je systém „Dead by“, čiže pôjde o to vydržať čo najviac minút. Každú minútu vás však čaká o jedno opakovanie angličáku viac.

[wod] 1) Wall Balls
5 sets of A:20 B:15 C:10 reps to a higher target
2) WOD Dead By:
1st min. 5 Squat Cleans(25/35) 1 Burpee
2nd min 5 Squat Cleans 2 Burpees
3rd min. 5 Squat Cleans 3 Burpees…[/wod]