Na čas, swingy a box jumpy. a keďže dvojšvihov nikdy nie je dosť. Šup ich tam :D
Potom si samozrejme ešte trošku zavzpierame.
[wod]1) For Time:
21-18-15
Goblet Squat
Box Jump
60 Double Unders
2) Power Clean Technique (Up to 65% 1RM)
[/wod]