Ak si si predsavzal, že v roku 2018 bude Tvojou prioritou vzpieranie a zlepšenie osobných maximálnych váh v snatchi a clean and jerku, tak streda v gyme Ti bude viac než po chuti. Na to aby si si na konci roka dokázal povedať, do akej miery si sa zlepšil, musíš poznať svoje aktuálne čísla. Teraz nemám na mysli Tvoje osobné miery, pretože si viem veľmi živo predstaviť, čo všetko by ste si merali, ale skôr počet kilogramov, ktoré dokážeš trhnúť, premiestniť a nadhodiť. Okrem toho, von je stále dosť veľká zima a rôzne iné miery by mohli byť ňou výrazne ovplyvnené, najmä u pánov. Preto sa budete venovať číslam, ktoré dokážete ovplyvniť Vy sami. V stredu konkrétne clean and jerk číslu, to znamená, že sa budete snažiť zlepšiť svoje 1RM v tejto vzpieračskej disciplíne. Ak svoje 1RM nepoznáš, zajtra sa ho dozvieš, samozrejme, ak Ti to technika Tvojho vzpierania umožní. Tá by mala byť totiž prvoradá, bez ohľadu na to, či sa pokúšaš o 1RM, alebo robíš C&J vo workoute.

[wod]Clean and jerk
7×1[/wod]

1RM Clean and jerk je súčasťou Liftoff súťaže, ktorej workout ste si mohli vyskúšať včera. Treťou disciplínou je 1RM Snatch, ale na tú si budete musieť ešte počkať.