Silová zložka dnešného tréningu sú fgront squaty. Aby sme boli konkrétnejší, 5 opakovaní na predný drep s 3 sekundovou pauzou v dolnej pozícii.
WOD bude rýchly šprint kde striedaš Clean and Jerky s DU. Cieľom je samozrejme ísť všetko úbéčkem.

[wod]1)Front Squat with 3 sec pause
5 rep
2) „Go All Out“ For Time
10-8-6-4-2
Clean and Jerk (60/40)
30 Double Unders[/wod]
Screen Shot 2016-03-22 at 17.41.20