Sviatky už sú definitívne za nami. Novoročné predsavzatia sú ešte čerstvé, tak tú novonadobudnutú motiváciu treba zúžitkovať. V silovej časti sa budete hrať s Push Presom (ak si si neni istý, pozri video)
Činka nás bude sprevádzať aj v metcone, kde je však zaradená aj gymnastika.

[wod]1) Push Press
Advanced: 5×3 Heavy Reps Across
Beginers: Heavy 3 Reps
2) 5 Rounds For Time:
15 Toes to Bar
10 Push press (40/30)
(10 min Time Cap)[/wod]

Naštudovať