Jindro Tovaryš

Jindro je jediný slovák, ktorý sa dokonca dvakrát zúčastnil CrossFit Games Regionals Europe