Lacee Kovacs

Lacee Kovacs, sa prebojoval až na samotné CrossFit Games v roku 2013