Rozhodne áno! 

CrossFit pomáha deťom v rozvoji sebavedomia a vnímania svojho tela v pohyboch ktoré sú pre ne prirodzené. Lekárske výskumy tiež potvrdzujú, že CrossFit zlepšuje ich mobilitu a zároveň je prevenciou voči rôznym zraneniam a chronickým bolestiam, ktoré sa bežne vyskytujú pri ich prechode do dospelosti. 

Stačí sa rozhliadnuť na ktoromkoľvek detskom ihrisku na svete a všímať si všetky rôzne pohyby, ktoré tam deti vykonávajú. Behajú, skáču, lozia, visia a plazia sa chaotickým a improvizovaným spôsobom. Vykonávajú funkčné pohyby bez toho aby o tom vôbec vedeli. Zrejme aj preto sú pre väčšinu rodičov aktivity ich ratolestí na detských ihriskách bezpečnou zábavou, a vidia v nich skôr benefity ako riziká zranenia.

Ak teda deti robia prirodzene pohyby, ktoré sú obsiahnuté aj v CrossFite, je logické, že CrossFit je pre ne bezpečný.

U každého rodiča sa pri zvažovaní novej pohybovej aktivity vynoria dve potenciálne obavy. Prvou je, či je daná aktivita vhodná pre rozvíjajúce sa detské telo. Z tohto pohľadu je CrossFit rozhodne pre Vaše dieťa bezpečný, pretože všetky cviky, ktoré sú v ňom zahrnuté, vychádzajú z pohybových vzorov, ktoré ľudia vykonávajú inštinktívne, ako napríklad skákanie, preskakovanie, alebo visenie nad zemou ako opice. Sú to všetko pohyby, ktoré deti robia pravidelne a samé od seba. Keď však deti trénujú tieto pohyby počas organizovaného tréningu, zvyšujú tým zároveň aj svoje sebavedomie v schopnosti ovládať svoje telo, čo ich pozitívne nabáda k tomu aby sa naučili aj iné, komplexnejšie pohyby. Ruku na srdce, ktorý rodič nechce sebavedomejšie a odvážnejšie dieťa ešte počas toho ako sa vyvíja?!  Okrem toho im CrossFit pomáha rozvíjať pohybové vzorce, ktoré budú kľúčové pri ich ďalšom raste. Potvrdzuje to ďalšia lekárska štúdia, ktorá uvádza, že deti, ktoré sa naučia dosiahnuť plnú extenziu v panve už v rannom veku, majú ideálny predpoklad na to aby si udržali dobrú mobilitu bedier aj v dospelosti. Tá je kľúčová pre bezbolestný pohyb aj v pokročilom veku života. Takže CrossFit nie len, že pomôže Vašim deťom rýchlejšie napredovať v iných športových disciplínach, ale budú z neho benefitovať aj neskôr v dospelosti, najmä vďaka udržaniu solídnej mobility a rozsahu pohybu, ktoré dospelej populácii vo všeobecnosti chýbajú. 

Vyskúšajte náš CrossFit Kids/Teens program?

Prvý tréning je zadarmo. Trénujeme dvakrát týždenne.

Druhá obava úzko súvisí s intenzitou. Je pravdou, že v CrossFite sa kladie dôraz na intenzitu cvičenia, no tá je vždy relatívna a prispôsobená každému na mieru. V súlade so samotnou metodológiou a filozofiou CrossFitu je v prvom rade kladený dôraz na techniku prevedenia jednotlivých cvikov a jej konzistentné udržanie. Intenzita sa zvyšuje postupne, s prihliadnutím na to, kto ako zvládol spomínané technické základy. A aká by teda mala byť primeraná intenzita s prihliadnutím na komplexnosť pohybu, objem, rýchlosť a jeho zaťaženie na organizmus?! Tiež je to veľmi relatívne a individuálne, pretože psychologická a fyziologická kapacita každého dieťaťa je odlišná. Metodológia CrossFitu však umožňuje prispôsobiť tento program každému kto príde na tréning. Okrem toho sa deti naučia základy zdravého životného štýlu v zábavnom a súťaživom prostredí plnom výziev a radosti z ich prekonávania. 

CrossFit ponúka deťom dokonalú príležitosť zažiť niečo, čo v tréningoch iných športov nenájdu. Rozmanité množstvo spôsobov ako prostredníctvom hier, výziev a rôznych cvikov poznávať a rozvíjať schopnosti a možnosti svojho tela. V CrossFite sa každý môže cítiť ako atlét a to Vašim deťom dodá sebavedomie a odvahu. Je to najmä vďaka tomu, že je prispôsobiteľný naozaj každému bez ohľadu na váhu, výšku alebo predchádzajúce skúsenosti s inými športami.

A preto je tento program nie len pre Vaše deti bezpečný, no zároveň sa vďaka nemu zábavnou formou naučia rozvíjať sebavedomie a návyky zdravého životného štýlu. CrossFit Kids program vychádza z metodológie a filozofie CrossFitu, ktoré podporia Vaše deti v snahe dosahovať svoje ciele, bez ohľadu na ich športovú minulosť. Vďaka nemu pochopia, že pravidelné úsilie, trpezlivosť a konzistentnosť prinášajú želané ovocie a každý z nich sa tak môže cítiť ako profesionálny športovec. Aj tento fakt spôsobí to, že sa Vaše deti budú na tréningy tešiť a nebudete ich musieť do nich nútiť a vytrhávať ich od tabletov, mobilov a iných “záľub”, kvôli ktorým zanedbávajú pravidelný pohyb.

Naučia sa tiež vnímať a pracovať so svojim telom v stave v akom sa momentálne nachádza, a každým jedným tréningom budú tieto limity posúvať. Súťaživosť je síce neoddeliteľnou súčasťou tréningov, no vo finále je úplne jedno, kto bude prvý a kto posledný, pretože výhrou pre všetkých bude schopnosť vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a naučiť sa v tomto stave fungovať. Inými slovami namiesto presedených hodín pri konzolách a seriáloch, využijú svoju energiu pri drepovaní, behaní, skákaní, klikovaní, gymnastike a vzpieraní.

Dôležitým faktorom pri vývoji dieťaťa je aj sociálna interakcia, ktorá sa z detského sveta vytráca vplyvom sociálnych sietí. Skupinový tréning je dokonalým prostriedkom k tomu aby sa Vaše dieťa naučilo začleniť sa do kolektívu a byť jeho neoddeliteľnou súčasťou. Tréningy totiž neslúžia len k tomu, že sa naučia pracovať so svojim telom, ale rovnako sa naučia ako sa vysporiadať s neúspechom, tešiť sa z úspechu ostatných, alebo tiež zvládať situácie, v ktorých sa doposiaľ neocitli. Tak ako patrí čítanie a písanie k intelektuálneho rozvoju dieťaťa, patrí zdravý a pravidelný pohyb k jeho fyzickému a emocionálnemu rozvoju. No a CrossFit je dokonalý nástroj k tomu aby ich Vaše deti rozvíjali v bezpečnom a zábavnom prostredí.