Po statických a silových deadliftoch sa v stredu zadýchate o čosi viac. Činka ostane v hre, no jej váha bude o čosi nižšia a budete ju musieť snatchovať. V dvoch 5 minútových AMRAPoch, budete vždy striedať 10 power snatchov s preskokmi cez švihadle. V tom prvom to budú preskoky na jednej nohe, v druhom pre zmenu preskoky s pohybom švihadla vzad. Keďže sú to len krátke intervaly, na činku si nalož váhu, s ktorou budeš schopný/á spraviť 10 snatchov vždy unbroken. Potom sa už len nezamotať do švihadla a so skóre budeš(me) určite spokojný/á/í.

[wod]WOD:
AMRAP 5
10 Power Snatch (40/30)
20 Right Leg Single Unders
20 Left Leg Single Unders
4 min Rest
AMRAP 5
10 Power Snatch (40/30)
40 Backward Single Unders[/wod]

Skôr ako začneš „hejtovať“ prečo nestačia klasické preskoky cez švihadlo a musíš skákať opačne, pozri si video a možno si tej „hejt“ rozmyslíš: