Streda je vo všeobecnosti obľúbený deň, pracovný týždeň sa láme do druhej polovice, víkend je už o dva dni a na dnešnom tréningu budete mať až 15 minút na oddych, čo viac si môžete priať?! Len si nemyslite, že na tréning prídete len oddychovať, to v žiadnom prípade. Okrem tej sľúbenej pauzy si užijete aj päťkolový workout, ktorého každé jedno kolo bude pozostávať z 12tich KB snatchov na každú ruku, 10 striktných pressov obomi rukami a 250m na vesle, rukami aj nohami. Bude Tvoja pauza dlhšia ako čas, za ktorý stihneš jedno kolo?!

[wod]5 Rounds For Time:
12 Kettlebell Snatches- right arm (24/16)
12 Kettlebell Snatches- left arm
10 Strict Press (42,5/30)
250m Row
Rest 3 minutes[/wod]

KB snatche nerobíte často preto bude veľmi dôležité dbať na techniku, aby ste na druhý deň nemali fialové zápästia a predlaktia.