Tak máte tu to sľubované behanie. Niekto sa teší, niekto už pomenej.
Dvojšvihy alebo single ndre budú jednoznačne iné v prvej časti workoutu a na konci kola. Treba však na ne s kľudom, nenervovať sa a hlavne nehádzať švihadlo o zem. Je vysoko pravdepodobné, že ono za to nemôže.
[wod]1) 3 Rounds For Time
40 Double Unders/ 80 SU
400m Run
40 Duble Unders/ 80 SU
3 min Rest after each round
2) 3 Rounds NOT for Time
5 SLOW Squat Therapy
5 Forward/Backward Roll
30 sec Hollow Hold
30 Shoulder Taps/ 30sec Handstand hold[/wod]
Behind the open