Tak tento workout je čistá krása. Thrustre v kombinácii s behom. Série sú také, aby si ich vždy vedel dať unbroken. Veď potom pri behu si tie nožky povytriasaš. Tento krát je beh veľmi dôležitý. Na to aby si mal dobrý, čas musíš bežať naozaj rýchlo.
Potom sa budeme venovať skillu. Minule sme striedali stojku so zhybmi. Dnes to bude stojka na hlave a pre pokročilejších muscle upy.
[wod]1) 21-15-9
Thrusters (42,5/30)
400m Run
2) 10 EMOM
Odd: 20-30 Sec Headstand
Even: 5 Muscle Ups/ 5-10 Strict C2B Pull Ups[/wod]