Ak vieš aké sú tvoje možnosti pri push pressoch, podľa kalkulačky,ktorú máš v rezervačnom systéme si vyrátaj, s čím by si mal ísť päťky. Ak nie, budeš proste šplhať hore :)
Workout je ladený na unbroken série všetkých pohybov. Určite tam nájdeš oddych pri situpch. 10 minút bude až až na neho.

[wod]1) 5 Rep Push Press
Advanced: 3×5 across
Beginer: Heavy 5
2) 5 Rounds For Time (15min Timecap)
10 Push Presses (40/30)
20 Abmat Sit Ups
30 Double Unders[/wod]

Keď si Reebok atlét, užívaš si aj Bahamy :)