V posledných dňoch ste si od činky trochu oddýchli. Je na čase to zmeniť.
Zo začiatku si poriadne naložíte na push press. Pokročilí budú chcieť ísť 4 pracovné série po päť opakovaní. Nemusíš byť na tej istej váhe, no všetky série by mali byť heavy.
Počas metconu zostanete zrastení s činkou. Power cleany lunges a push jerky, to všetko v troch šprintových kolách.
Čo sa stratégie týka, je potrebné zvoliť si splniteľný cieľ. Ideálne by samozrejme bolo ísť celé kolo bez zastavenia, keďže pohyby sa navzájom nebijú. No sú tu aj iné možnosti, napríklad ísť unbroken 9 cleanov, potom krátka pauza a lunges spolu s jerkami vybúchať naraz.

[wod]1) Push Press 5 Reps
Advanced: 4×5
2) 3 Rounds For Time
10 Power Cleans (60/40) (no singles)
8 FR Lunges
6 Push Jerks[/wod]
Bojovnosť sa vypláca