Na rozcvičku si dáme nejakú tú gymnastiku. Hlavne kotúle, stojky a podobné srandy.
Hlavným cieľom však bude zlepšiť techniku power cleanu. Ten si následne budeš môcť precvičiť vo workoute. Bude všaj okorenený aj drepmi na jednej nohe.
[wod]1) Forward Rolls and some gymnastic fun
2) Power Clean Technique
3) AMRAP 9
12 Pistols
8 Power Cleans (60/40)
-Choose weight that allows you to cycle reps.[/wod]
Dnes je ten deň kedy by si sa mal potrápiť aj s HookGripom