My jednoducho zbožňujeme keď Vám môžeme pomôcť posúvať Vaše limity, keď vidíme tú radosť, ktorú Vám spôsobuje Váš progres, obzvlášť keď ide o nové jednorázové maximum. To posledné bolo v power cleane a bolo súčasťou Nutrition Challenge. V tom dnešnom pri cleane ostaneme, bude to však squat clean a teda technicky náročnejšia verzia. Vy ju však určite zvládnete, keďže už budete pod menším tlakom ako to bolo pri power cleane, kde ste sa jednoducho chceli zlepšiť aj cez mŕtvoly. Nalistuj si svoj PR denník a pamätaj, že aj zlepšenie čo i len o kilo, je zlepšenie.

[wod]1RM Squat Clean[/wod]

Aj keď ide o 1RM technika by nikdy nemala ísť bokom, nechceš sa predsa zraniť len kvôli tomu, že si chcel silno zapôsobiť na FB, alebo Instagrame.