Sila je dôležitá. Možno ste si všimli, že tento mesiac sa viac venujeme hornej časti tela. Inak tomu nebude ani dnes. Začiatkom tréningu bude Push Jerk. Tí z vás čo vedia svoje maxko, tak s 90% pôjdete tri krát.

Wod bude tripletom, kombinácia walking lunges, deadliftov a push jerkov :)
[wod]1) 1Rep Heavy Push Jerk
Advanced: 3×1 90-95% 1RM
2) 5 RFT
50m Walking Lunges
15 Deadlifts (60/40)
10 Push Jerks
[/wod]
Screen Shot 2016-04-13 at 15.40.25