V piatok začneme striktne. Skúsenejší z Vás sa pokúsia nájsť jednorázové maximum na jeden striktný zhyb so závažím, menej skúsení sa potrápia s 10 minútovým EMOMom, v ktorom budú musieť spraviť každú minútu 5, slovom päť, striktných zhybov. Workout?! Veľmi rýchly, veľmi intenzívny a Vaše telo naň bude zrejme veľmi dlho spomínať. Ako vždy keď sú vo workoute thrustre alebo air bike. Tentokrát to bude bez toho „alebo“ a thrustre budú unbroken!

[wod]1) 10 min To Find 1RM Weighted Strict Pull Up
Beginners: 10 EMOM 5 Strict Pull Ups
2) 7min AMRAP
12/8 Cal Air Bike
10 Unbroken Thrusters (40/30)[/wod]

Spôsobov akými sa dajú robiť striktné zhyby so závažím je viacero, základ je však mať zvládnutý striktný zhyb s vlastnou váhou.