Čo je to tabata, zrejme všetci dobre viete, väčšina z Vás ich odcvičila už niekoľko. Tá, resp. tie, dnešné budú trochu netradičné, keďže budete počas nich pracovať s činkou. Štyri tabaty, štyri rôzne cviky, najprv začnete s mŕtvym ťahom a počas ôsmych intervalov sa budete snažiť o čo najväčší počet opakovaní. Po minútovej pauze, ktorú by si mal využiť na oddych a zmenu váhy na činke, budú nasledovať power cleany z hangu, to znamená, že činkou nebudete môcť zísť pod úroveň kolien. Tretím cvikom budú front squaty, s nízkou váhou, takže budeš môcť ísť oveľa intenzívnejšie, no a tým posledným budú push pressy, opäť s ľahkou činkou, tak aby ste ju udržali v dlaniach počas celých 20tich sekúnd.

[wod]“Barbell Tabata“

Tabata Deadlift 80/60kg
Tabata Hang power clean 60/40kg
Tabata Front squat 35/25 kg
Tabata Push press 30/20 kg

Rest one minute between exercises.[/wod]

Aj Mat Fraser má tabatu zahrnutú vo svojom tréningovom programe, prečo by ste vy nemali mať?!