Nedeľný tréning bude mať dve diametrálne odlišné časti, spájať ich bude len jedno, čas. Každá zo spomínaných častí bude trvať desať minút. V prvej, silovej časti sa zameriame na back squat, ťažký back squat. V každej z desiatich minút budete musieť spraviť jedno opakovanie, ideálne s jednou a tou istou váhou. Ak sa Ti zdá, že budeš mať priveľa oddychu, pravdepodobne už teraz neuvažuješ nad ťažkou váhou. Druhých 10 minút bude ladených gymnasticky, silno gymnasticky. V tejto časti budeš pánom svojich 10tich minút Ty sám, len si ten čas dobre sleduj, pretože 6 minút z nich Ti zaberie práca na zdokonaľovaní Tvojich gymnastických skills, času na oddych preto nebude veľa, aj keď aj v tomto prípade môžeš mať na to iný názor. Ten Ti nikto nevezme.

[wod]1) 10min EMOM:
1 Heavy Back Squat
-stay on the same weight
2) 10min to collect:
2min Top of the Ring Hold
2min Superman
2min L-sit[/wod]

Pre vzpieračov je back squat jedným zo základných cvikov. Trénujú ho v rôznych prevedeniach a pomerne často. Pozri si malú ukážku a môžeš sa inšpirovať, ak chceš zdokonaliť svoj drep.