Nie je TBT ako TBT, nie je pondelok ako štvrtok, takže sa nemusíte obávať toho, že by sme legendárne Proton throwbacky presunuli na začiatok týždňa. Pondelkové TBT je síce tiež skratkou, no k slovu, ktoré sa za ňou skrýva sa dopracujete dosadením len jedného jediného písmena. Tým písmenom je prvé písmeno abecedy A, ako Adam, prvý muž na zemi.

Písmenom A zohrávalo kľúčovú úlohu aj v románe N. Hawthorna „Šarlátové písmeno“, v ktorom bolo symbolom cudzoložstva a museli ho na sebe nosiť ženy z neho obvinené. V dnešnej dobe by už zrejme tento trest nenašiel svoje opodstatnenie, keďže spravidla ho udeľovali farári, resp. kňazi, a tí predsa nemôžu vodu kázať a víno piť. Aj keď vraj takmer každý tretí tak robí a o svoje (najmä neplnoleté) ovečky sa starajú intenzívnejšie akoby mali. A práve títo majú dnes zhodou okolností sviatok, pretože práve dnes je svetový deň hajzlov, teda pardon, toaliet.

Túto tému však radšej spláchnime a prejdime k podstate pondelkových tréningov, ktorou budú Tabaty. Budú celkovo štyri a každá jedna z nich bude zasvätená inému cviku. Postupne budete jerkovať, zhybovať, klikovať a v neposlednom rade snatchovať. Podarí sa Vám udržať v každom z ôsmych intervalov rovnaký počet opakovaní minimálne tak šikovne ako farárom ich tajomstvá?! Uvidíme už zajtra…

[wod]Tabata Push Jerks (40/30)
Rest 3 minutes
Tabata C2B Pull Ups
Rest 3 minutes
Tabata Push Ups
Rest 3 minutes
Tabata Hang Power Snatches (40/30)[/wod]

20 sekúnd nie je dlhá doba, preto by ste mali byť v pondelok, čo najefektívnejší. K snatchom Vám môže byť nápomocné nasledovné video: