Benchmark workout AMANDA je naozaj pre pokročilých atlétov. TOP časy sa hýbu okolo troch minút, no za dobrý čas budeme považovať všetko okolo 5-6 minút. Kto sa k tejto méte priblíži?
Samozrejme pre menej pokročilých budeme tento workout škálovať tak, aby sme zachovali stimul. Teda aby WOD bol skončený v podobnom čase.
Keď sa z tohto workoutu trochu otrasiete, budeme ešte pracovať na stablite a rovnováhe ramien a stredu tela.
[wod]1) AMANDA
9-7-5
Muscle ups
Snatch (60/42)
-Time Cap for this workout is 12 minutes
2) Cool Down
3) 3 Rounds NOT for Time
1 minute Plank
10 Straddle Press in Headstand/ 30 sec Headstand Hold
3 Turkish Get Ups both Arms[/wod]

Takto si to predstavujeme!