Split jerk je technicky najnáročnejším pressom a väčšina z Vás si zrejme ani nespomenie kedy naposledy sa split jerkom venovala. Vo workoutoch sa často nerobí, to však neznamená, že by sme ho mali odstrániť z tréningového procesu, práve naopak. Preto sa mu v utorok budeme venovať veľmi dôsledne a pokúsime sa zlepšiť techniku u každého z Vás a nie len pri splite Vašou dominantnou nohou. V desiatich sériách budete robiť vždy po dva split jerky, čiže jeden pravou a jeden ľavou nohou. To, ktorou z nich začneš je len na Tebe. Ale dobre si to rozmysli, lebo aj v živote je dôležité, ktorou nohou do neho vykročíš.

[wod]Split Jerk 10×2[/wod]

Split jerk vysvetlený do detailu, pozrite si to naozaj všetci.