Prvú Castrovu lahôdku (pod pojmom „lahôdka“ sa myslí „cukrovinka“, s biológiou to nemá nič spoločné) máme za sebou, niekomu chutila viac, niekomu menej, a niekomu vôbec. Vyhovieť všetkým je však extrémne náročné, ba priam nemožné, a preto nám strýko Dave na tento týždeň nachystal ďalšie tri workouty, ktoré Vám/Nám možno zachutia viac. S tým druhým sa k slovu, popri vzpieraní a double undroch, dostane gymnastika v podobe chest to barov, alebo ak chcete zhybov, pri ktorých sa musíte dotknúť hrudníkom hrazdy (tej kovovej). Ženy majú v tomto prípade miernu výhodu, ale my im to určite veľmi radi odpustíme, lebo ženy treba ľúbiť. Cvičiť budete pravdepodobne dlhšie ako pri prvom workoute, i keď nájdu sa výnimky, ktorým thrustre síce chutili, ale burpees im dali také za ucho, že ešte teraz nevedia, ako ich vôbec dokončili. Do zajtra sa však určite stihnete všetci spamätať a budete pripravení napraviť si chuť a povesť. Tímovosť workoutu ostáva zachovaná, tentokrát však už nebude potrebné cvičiť synchrónne a počty si podelíte spravodlivo v duchu, každý chvíľku, ťahá pílku. Aj keď môže sa stať, že niekto bude mať lepší ťah pilkowy, ako sa na druhej strane Tatier hovorí, a svoju porciu zvládne o niečo rýchlejšie. Uvidíme zajtra…

[wod]For time:
120 Double-unders, each, relay
120 Chest-to-bar pull-ups, total, sets of 15
120 Hang power snatches, total, sets of 15 (42,5/30)
120 double-unders, each, relay[/wod]

Event, alebo ak chcete workout č.2 a jeho štandardy: