Týždeň sme vzpieraním začali, týždeň vzpieraním a uzavrieme. Dokonca to vyšlo tak parádne, že v pondelok ste si činku premiestnili do drepu a v nedeľu ju pekne nadhodíte nad hlavu. Nie, premiestňovať už nebudete musieť, každé opakovanie budete môcť vykonať zo stojana aby ste sa mohli oveľa viac sústrediť na techniku. Keď ju doladíme, budete mať ešte priestor na zúročenie naučeného v 12 minútovom EMOME. Dovzpierania v nedeľu.

[wod]Skill: Split Jerk Technique
WOD: 12 EMOM
2 Split Jerks[/wod]

Pozerajte aj so zvukom, ten komentár je naozaj k veci. Kľudne môžete vynechať cleanovú časť, ale rozhodne sa Vám zíde aj tá.