Sotts pres je veľmi dôležité, no zároveň veľmi náročné cvičenie. Vyžaduje si flexibilitu a silu zároveň. Práve tento cvik veľmi zvyšuje stabilitu v snatchovej pozícii s rukami nad hlavou.
Ako hlavnú časť tréningu si dáme 7 minútový šprint. Burpee Box Jump a Snatche. Nešetriť sa, neulievať sa!
[wod]1) 8min EMOM
4 Reps (You choose the weight)
Beginners: Seated Behind the neck Press
Advanced: Sotts Press
2) AMRAP 7
3 Burpee Box Jumps
6 Squat Snatch (40/30)[/wod]
Kto z vás sa pri Sotts Presse takto predvedie?