Bench press sme mali naposledy zahrnutý vo workoute a všetci, ktorí ste na tom tréningu boli ste ich zvládli na parádu. Dnes bude bench press silovou zložkou tréningu a budete sa snažiť o 5 ťažkých opakovaní. Pozor, ťažké neznamená maximum! Mala by to byť váha, s ktorou tých 5 opakovaní zvládneš spraviť s malou pauzou viac ako jedenkrát. Po silovej časti bude nasledovať rýchly workout, aby ste neboli ukrátení o intenzitu. Triplet s dumbbell hang squat cleanmi, klikmi a sit-upmi dá zabrať takmer každej časti tela, takže z dnešného tréningu určite neodídeš len s mohutne napumpovaným hrudníkom z benchov!!!

[wod]1) Climb to Heavy 5 Bench Press
2) For Time:
20-15-10
DB Hang Squat Clean
Push Up
Sit Up[/wod]

DB hang squat clean bude pre mnohých z Vás nový pohyb, keďže doteraz ste sa asi stretli len s power cleanmi. Tu je malá ukážka, hang cleany sú od cca 1:40 min., ostatné doladíme na tréningu.