„Boh je milostivý“, Boh je Jano. Jeho milosť je totiž ukrytá vo význame tohto notoricky známeho mena. Kto nepozná nejakého Jána, akoby ani nebol. Možno aj preto sa hovorí „pre pána Jána“, a možno aj preto je to najrozšírenejšie pápežské meno, ktoré nosili až dvadsiatitraja najsvätejší muži.

Pranostiky hovoria, že jánska noc má svoju moc a tak trochu sa na to spoliehame. Teda spoliehame sa, že moc bude mať už celý jánsky deň, pretože sme do programingu zaradili squat snatche. A pri tých aj tí najväčší ateisti budú potrebovať pomoc zhora. Netvrdím, že priamo od Boha, lebo koľko ľudí, toľko chutí. A preto aj modly, ktoré vzývame keď si pripadáme tak trochu zúfalí, máme každý rozdielne.

Skúste si preto na tú svoju v pondelok minimálne spomenúť a squat snatche Vám pôjdu oveľa ľahšie, a možno odídete z tréningu aj s novým „one rep max“.

[wod]10 x 1
Squat Snatch[/wod]

The Snatch v detailnom a majstrovskom prevedení…