V týchto dňoch v nás, najmä tých skôr narodených, rezonuje spomienka na rok 1968 a snahu o zotročenie a obsadenie malej krajiny v strede Európy. Popísalo sa už o tom veľa a zrejme sa ešte písať naďalej bude, no význam tejto udalosti si stále uvedomuje len veľmi malé percento obyvateľstva našej malej „slobodnej“ krajiny.

Trvalo niekoľko rokov kým sme sa zbavili okov socializmu a spoznali ako chutí sloboda. Hoci tú si tiež niektorí dodnes vysvetľujú po svojom, podstatné ale je, že dva malé národy sa dokázali vzoprieť a nahlas zakričať:
„No zahyň, studom večným zahyň, podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša.“

Sloboda je síce veľmi široký pojem, no v zásade nemôže byť ničím a nikým determinovaná, inými slovami ohraničená, aby ste si nemysleli, že používam slová, ktorým nerozumiem. Úplnú slobodu Vám však zrejme nezaručí nikto, pretože každý z nás je svojim spôsobom otrokom. Skúste napríklad vydržať jeden deň bez auta, alebo bez mobilu, alebo tri dni bez činiek, hrazdy, bez Protonu?!

Ja viem, tretia možnosť je absolútne nepredstaviteľná, rovnako ako je nepredstaviteľný aj prípadný ďalší deň bez činiek, keďže tie ste mali naposledy v rukách v pondelok. V piatok si to ale dosýta vynahradíte, lebo ťažké váhy neminú pri mŕtvych ťahoch nikoho z Vás.

[wod]10×3
Deadlifts[/wod]

„A ty mor ho! Hoj mor ho, deadlift môjho rodu…“ si môžete zajtra pokojne zakričať, ak Vám to pomôže zvládnuť ťažké deadlifty s ľahkosťou a v ideálnom technickom prevedení?!