Prvý jarný víkend si treba užiť plnými priehrštiami kvalitného pohybu, ideálne na čerstvom vzduchu. My Vám túto zdraviu prospešnú kombináciu veľmi radi doprajeme. Sobotný tréning bude mať dve časti. V tej prvej, silovej, sa zameriame na front squaty, v prvom rade na techniku ich prevedenia a v rade druhom na zvyšujúcu váhu na činke. Zažnete na piatich opakovaniach a postupne sa prepracujete až k opakovaniam po jednom. No a v druhej časti, kondičnej, tie drepy vybeháte, aby Vás na druhý deň neboleli nožičky. Veď čože je to jedna míľa?! To by jeden aj kameňom dohodil.

[wod]1) Strength:
Front squat 5-5-3-3-3-1-1-1-1-1 reps
2) Conditioning: Run 1 mile[/wod]

A takto sa drepuje v Rusku, krajine, kde je asi všetko možné, a kde si bohatieri naložia na činku 250 kíl, sadkajú si s ňou do drepu, posedia chvíľku a potom sa s ňou postavia ako by mala 25kg.