Najskôr si natrénuješ správnu techniku squat cleanov, aby si to potom vedel zúžitkovať vo workoute. Keďže front squat bude zo zeme, ideálny spôsob je squat clean. Váhu a škálovanie musíš mať prispôsobené tak, aby sa z toho nestal pol hodinový maratón. Time to beat je 10:30 ;) Všetko si nastav tak aby si to stihol do 15 minút. Porozmýšlaj nad vhodným rozdelením sérií. Urči si plán a toho sa drž.
Po workoute už len trošku gymnastického doplnku.

[wod]
1) Squat Clean Technique
2) WOD For Time:
15-12-9
Front Squat (90/65)
Bar MU
3) EMOM
Odd: 5-10 Strict TTB
Even: 20-30 sec Top Of Ring Dip Hold
[/wod]

Podobný workout v podaní Chrisa Spealera