Jar je v plnom prúde :) Priprav sa teda, že už sa môže behať vonku. To znamená prines si mikinu!

Boooooom, tak budete vyzerať po dnešných krásnych dipoch. Cieľom bude robiť pekné technické opakovania. Dávajte pozor na rozsah pohybu!
WODík bude zložený z troch AMRAPov, no každý bude o minútu kratší. Musíte uznať, že to je velice pozitívna správa :)
[wod]1) Dips
Collect 30 Reps
Focus on Quality, do smaller sets.
2) AMRAP 4
1 Wall Climb
5 Push Ups
10 Air Squats
2min Rest
AMRAP 3
2min Rest
AMRAP 2[/wod]

Chatting with Sara Sigmundsdottir