Po včerajsom sólo masakri, si dnes dáme jemnejšiu teamovku. No jemnejšiu podľa toho, ako sa k nej postavíte :D
Jeden z dvojice, odcvičí celú časť „A“ najrýchlejšie ako vie. Akonáhle zosadne z vesla a dá svojmu parťákovi „High Five“, ten môže sadať na veslo a makať. Takto isto prejdeme aj časťou B a C. Vaše skóre je celkový čas.
[wod]TBT 17.11.
TEAM WOD
With a running clock TC 35 min:
A. 15-12-9 Burpee Facing Box Jump Overs, 24/20
150m Row after every round.

B. 12-9-6 Burpee Facing Box Jump Overs, 24/20
150m Row after every round.

C. 9-6-3 Burpee Facing Box Jump Overs, 24/20
150m Row after every round.

Athlete 1 completes all of “A” (the 15-12-9 and rows). When athlete 1 comes back from the third 150m Row of “A” they will tag athlete 2 who will also complete all of “A”. [/wod]

Niečo z minulého týždňa regionálok