Niet nad kvalitný temový workout, a workout v trojici?! Jednoducho na nezaplatenie. Cvičiť bude vždy len jeden z trojice, ale to neznamená, že ostatní dvaja majú voľno, kedže každé dve minúty musí každý team spraviť dva wall climbs.

[wod]1) Turkish Get Up
(2 UB Reps)
2) Team of 3 For Time:
100 Cal Row
100 Deadlifts (80/60)
100 Box Jump Overs
100 Cal Row
-E2MOM 2 Wall Climbs Per Team[/wod]

Workout majú chlapci iný, ale viac si všímaj ako sú zohratí a ako efektívne vykonávajú každý cvik.