Dnes budete mať opäť priestor na hrdinské výkony, samozrejme netvrdíme, že Vaše výkony nie sú hrdinské aj počas iných workoutov, no všetci dobre vieme, že „Hero Worokouty“ majú trochu odlišnú atmosféru a jednoducho k nim pristupujete inak. Adrenalín stúpa o čosi rýchlejšie, prach bolesti je posunutý o level vyššie, a Vy sa k tej hrdinskosti chcete priblížiť čo najviac. V sobotu Vám budú stáť v ceste drepy s činkou nad hlavou a zhyby, relatívne veľa zhybov, no Vy ste už zvládli aj väčší objem, takže keď si ich rozumne rozdelíte, cesta k hrdinským pocitom bude oveľa schodnejšia.
Poznámka na záver:“V noci zo sobotu na nedeľu sa mení čas (z 3:00 na 2:00), nezabudnite si prestaviť hodinky ak nechcete v nedeľu stáť hodinu pred gymom!!!!

[wod]**Josh**
For time:
21 Overhead squats (42/30)
42 Pull-ups
15 Overhead squats
30 Pull-ups
9 Overhead squats
18 Pull-ups[/wod]

Hrdinovia sa nevzdávajú, hrdinovia nepoznajú „nedá sa“, hrdinovia sú nezastaviteľní.