S Annie ste sa už určite stretli, je to benchmarkový workout, ktorý sa skladá z double undrov a sit upov. Dnešný workout sa bude niesť v podobnom duchu. Schéma 50-40-30-20-10 ostane zachovaná, len cviky sme trochu pozmenili. Sit ups nahradia náročnejšie V-ups a double undre vymeníme za KB swingy, tie máte predsa radi, či?! Váhu KB však voľte s rozumom, predsa len 150 opakovaní s 32 KG nechcete ísť po 2-3 opakovaniach.

[wod]For Time:
50-40-30-20-10
V-ups
Kettlebell Swings (32/24)[/wod]

V-up Vám možno pripadá ako jednoduchý cvik ale tiež má svoje pravidlá a je potrebná správna technika na jeho bezchybné zvládnutie.