Nedeľa bude v kostoloch silná. Hromadne sa tam bude kľačať od skorých ranných hodín až do zotmenia. Pred oltárom kvôli potešeniu boha modlitbami, za oltárom kvôli potešeniu farárov miništrami. Nieže by sa to nedialo bežne, ale zajtra budú služobníci boží v pozore a služobníčky božie na štyroch zrejme vo väčšej miere. Okrem toho, že nedeľu treba svätiť, si totiž pripomenú sviatok zasvätenia svojich životov Bohu.

Každý z nich mal na to zrejme iný dôvod, chlapci sa zrejme hanbili priznať k tomu, že sa im páčia iní chlapci, lebo by ich v rodnej dedine upálili, a dievčatám zrejme doma nahovárali, že ich ideálnym ženíchom bude len ten pán na kríži…slepý, hluchý a nemý. A pritom by chlapcom stačilo len trochu odvahy a dievčatám trochu makeupu.

Ak Ti ale odvaha nechýba, makeupu stačí len trochu, a nechce sa Ti nedeľu prekľačať v kostole, príď ju radšej predrepovať do gymu. U nás je na programe heavy day zameraný na techniku squat cleanov, takže v drepe budete až až. To Vám však určite prospeje viac ako kľačanie v kostole, veď fajčenie škodí zdraviu…

[wod]5×3
Squat Cleans[/wod]

Pri oltári?! Alebo pri činke?! Vyber si…