Streda bude v Protone silno snatchová. Tento komplexný, technicky náročný cvik si vyžaduje dostatok času na natrénovanie, preto sa mu budeme venovať celý tréning. Hlavným cieľom bude zlepšenie techniky a zvládnutie piatich sérii s tromi opakovaniami. Váhu na činke môžete zvyšovať priamo úmerne k Vašej technike, jednoducho ak nebude správna technika, nebude ani vyššia váha.

[wod]5×3 Hang Power Snatch[/wod]

Hang power snatch, veríme, že tie Vaše sa budú vo veľkej miere podobať tým z videa.