V jednej ľudovej piesni sa spieva:“čože je to päťdesiatka, keď sa dívaš na dievčatká…“ Silno verím, že táto pieseň vznikla veľmi dávno a jej autor ju zložil naozaj s dobrým úmyslom a ani ho nenapadlo, že by sa niekedy v budúcnosti mohla stať hymnickou piesňou pre psychicky chorých ľudí, ktorým sa dievčatká páčia z úplne iného dôvodu. Zabudnime však radšej na dievčatká a ponechajme si v hlavách len prvú časť textu:“čože je to päťdesiatka…“ Tú si budete počas soboty opakovať minimálne 5 krát, pretože vo workoute bude päť rôznych cvikov a z každého budete musieť zvládnuť 50 opakovaní, to znamená päť dôvodov na „spev“. Primárne sa však sústreď na to, aby si dané cviky zvládol v čo najkratšom čase v čo najdokonalejšom prevedení, ak by si chcel náhodou poľaviť v tempe, mám pre Teba iné heslo:“stále plávať, stále plávať…“. Takže keď to spojíme dokopy, máme základ nového letného hitu:“Čože je to päťdesiatka, keď vydržím stále plávať, stále plávať…“ Totálna blbosť, ja viem, ale Despacito tiež nemá zmysluplný text a aký je to (s)hit?! (sorry Palo, viem, že Tebe sa páči)

[wod]For time:
50 Jumping alternating lunges
50 Pull-ups
50 Push presses (40/30)
50 Superman rocks
50 Burpees[/wod]

Rozdiel medzi kippingovými a butterfly zhybmi asi viete rozlíšiť voľným okom, ale to nestačí na to aby ste ich zvládli spraviť vo workoute. V prvom rade je potrebné pochopiť základné rozdiely v technike prevedenia, ktoré Vám vysvetlí slečna vo videu.