Muži sú z Marsu a ženy z Venuše, tvrdí autor svetoznámej príučky na zlepšenie partnerských vzťahov. Číslo 15 je číslom Venuše. A ja som konečne pochopil, prečo sa moje spolužiačky na strednej škole nevedeli dočkať dosiahnutia 15teho roku života. Obhajovali to tým, že konečne budú mať občiansky preukaz, ale ja si skôr myslím, že sa v nich prebúdzala ich Venuša, veď nie nadarmo sa hovorí „v pätnástich môže, v šestnástich už musí“. Dôkazom toho bol aj fakt, že na otázku, čo sa zmení keď budú mať občiansky, nám nikdy nevedeli odpovedať. Dokonca sa s nami prestali rozprávať, aj keď to mohlo byť zapríčinené skôr tým, že tá otázka bola viacmenej rečnícka. Dobre, bolo to skôr konštatovanie jedného z mojich spolužiakov, ktorý im bez hanby povedal, že majú síce 15 a občiansky, ale hlúpe sú rovnako ako v 14tich. My ostatní sme si to veľmi rýchlo osvojili tiež a snažili sa tým zakryť frustráciu z toho, že náš pubertálny vývoj mal oproti dievčatám tak trošku meškanie. Vodou na mlyn nám bola jedna zo spolužiačok, ktorá práve v 15tich porodila svoje prvé dieťa, v 16tich druhé a potom myslím, že pred dovŕšením 18tky ešte jedno. Ale to už viem len z počutia, keďže už nebola naša spolužiačka, lebo na evanjelickom gymnáziu nás síce viedli k tomu, že rodina je základ, ale nie keď si ju založíš v 15tich.
15ka je okrem čísla Venuše aj číslom života a smrti, dňa a noci, stúpania a klesania a zväčša symbolizujú ľudí, ktorí síce všetko začnú s nadšením, ale veľmi rýchlo sa unavia. Ak aj nemáte toto číslo radi, podobné pocity môžete zažiť pri utorkovom workoute, v ktorom sa to 15tkami len tak hemží. V pätnástich minútach budete striedať tri cviky, ktorými budete musieť vždy prekonať vzdialenosť 15tich metrov. Prvým bude ten najnáročnejší spôsob, chôdza po rukách, preto Vám zrejme zaberie najviac času, aj v prípade, že si tento pohyb budete musieť naškálovať. Druhým spôsobom spomínaných 15 metrov preskáčete pekne z drepu do drepu, to pravdepodobne zvládnete s väčšou ľahkosťou a noblesou. No a do tretice prekonáte 15 metrov výpadovou chôdzou. Možno si poviete, že na tom nie je nič ťažké, nemáte predsa žiadnu záťaž, ktorá by Vám tento pohyb sťažila, ale nezabúdajte na to, že pred nimi budete skákať a to sa môže na Vašich nožičkách prejaviť veľmi rýchlo a veľmi nečakane.

[wod]AMRAP 15:
15m Handstand Walk
15m Broad Jump
15m Lunges[/wod]

My Vaše broad jumps nebudeme tentokrát merať, lebo by sme určite namerali viac ako 15 cm, skôr nás bude zaujímať ako ich budete vedieť na seba nadviazať a preskákať 15m na čo najmenej skokov.