Minulý týždeň ste hľadali tri, dnes to bude pre zmenu päť ťažkých opakovaní na mŕtvy ťah. Princíp ostáva nezmenený, nehľadáme maximálnu váhu, s ktorou ste schopní tých 5 opakovaní spraviť, ale váhu ťažkú, to znamená, že s tou istou váhou dokážeš tých 5 opakovaní zopakovať. Po tom ako tú váhu nájdete, naložíte si z nej na činku 80% a v deadliftoch budeme pokračovať v 10 minútovom EMOMe. Veď všetko je to predsa o chrbáte.

[wod]A.15min: Climb to Heavy 5 rep Deadlift
-5 min rest
B.10 EMOM
5 Deadlifts
-with 80% of A.[/wod]

Aj tí najlepší potrebujú trénera, ktorý ich upozorní hoci aj na malé chybičky v technike, či už ide o DL alebo iný cvik.