Dejvík náš, čože nám na piatok prichystáš?!
Budeme na hrazde visieť zas,
alebo máš pre nás lepší špás?!
Angličáky by si už však mohol odpustiť,
aj keď vieme, že na ne nedáš dopustiť.

Na Dbs by si tiež aspoň na týždeň zabudnúť mohol,
našim dobitým ramenám by si tým veľmi pomohol.
Veď cvikov na výber máš k dispozícii viac než dosť,
tak nebuď degeš, a neskúšaj našu trpezlivosť.

Keďže nádej umiera posledná,
veríme, že táto noc nebude pre nás bezsenná,
a že zobudíme sa ráno vysmiati,
lebo Open wod 18.3 nám sadne ako uliaty…

[wod]
Workout 18.3

2 rounds for time of:
100 double-unders
20 overhead squats
100 double-unders
12 ring muscle-ups
100 double-unders
20 dumbbell snatches
100 double-unders
12 bar muscle-ups

Men perform 115-lb. OHS, 50-lb. DB snatches

Time cap: 14 minutes[/wod]